Elektrotechnici zavádzajú nové svietidlá do kancelárie
Medzi naše hlavné činnosti patrí:
   Analýza aktuálneho stavu osvetlenia a energetickej náročnosti, energetický audit
   Vypracovanie technických alternatívnych riešení osvetlenia a riadenia podľa požiadaviek zákazníka a noriem
—    Investičná a energetická kalkulácia navrhnutých alternatív
   Dodávka technológie osvetlenia a riadenie
—    Komplexná dodávka diela vrátane montáže, projektovej dokumentácie a uvedenia do prevádzky, porealizačné merania
—    Financovanie diela
—    Výroba a dodávka produktov podľa zadefinovaných požiadaviek zákazníka ( špeciálna farba svietidla, farba svetla atď. )
×