Sídlo:

Colmark, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 7917/2
811 07  BRATISLAVA

E-mail:      colmark@colmark.sk

IČO:           47 992 077
DIČ:           2024173998
IČ DPH:     SK2024173998

Obchodná kancelária:

Colmark, s.r.o.
Pod kopcom 47
940 01 Nové Zámky

E-mail:    colmark@colmark.sk

Tel..:        +421 902 987 556
               +421 902 987 573

×